płatności"TYRESS"
ul. Sowice 31
61-306 Poznań

Bank: Bank Zachodni WBK
nr konta:  49 1090 1359 0000 0001 0717 2167